ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข สพป.มหาสารคาม เขต 2 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านปลาขาว สพป.มหาสารคาม เขต 2 89.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโคกเต่า สพป.มหาสารคาม เขต 2 86.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเมืองวาปีปทุม สพป.มหาสารคาม เขต 2 86 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านโกทา สพป.มหาสารคาม เขต 2 85.2 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านชาดฝางหัวเรือ สพป.มหาสารคาม เขต 2 84.2 ทอง 6  
7 โรงเรียนจตุคามประชาสรรค์ สพป.มหาสารคาม เขต 2 83.4 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง สพป.มหาสารคาม เขต 2 81 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านโนนบ่อ สพป.มหาสารคาม เขต 2 81 ทอง 8  
10 โรงเรียนบ้านดงแคน สพป.มหาสารคาม เขต 2 80.4 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านวังหินโนนสว่าง สพป.มหาสารคาม เขต 2 80.4 ทอง 10  
12 โรงเรียนบ้านหนองหว้า สพป.มหาสารคาม เขต 2 80.4 ทอง 10  
13 โรงเรียนบ้านหารฮี สพป.มหาสารคาม เขต 2 80.4 ทอง 10  
14 โรงเรียนบ้านเสือโก้ก สพป.มหาสารคาม เขต 2 80.4 ทอง 10  
15 โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย สพป.มหาสารคาม เขต 2 80.2 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านดงบากหนองตาเต็น สพป.มหาสารคาม เขต 2 71.6 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านหนองป้าน สพป.มหาสารคาม เขต 2 71 เงิน 17  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน