ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ซูโดกุ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ สพป. มหาสารคาม เขต 2 85 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านตาพวนสร้างแซ่ง สพป. มหาสารคาม เขต 2 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองหว้า สพป. มหาสารคาม เขต 2 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง สพป. มหาสารคาม เขต 2 76 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง สพป. มหาสารคาม เขต 2 75 เงิน 5  
6 โรงเรียนโนนจานวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 2 74 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านเม็กดำ สพป. มหาสารคาม เขต 2 73 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านสนาม สพป. มหาสารคาม เขต 2 72 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านสระแคน สพป. มหาสารคาม เขต 2 72 เงิน 8  
10 โรงเรียนบ้านโนน สพป. มหาสารคาม เขต 2 71 เงิน 10  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน