ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
A Math ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านเม็กดำ สพป. มหาสารคาม เขต 2 96.8 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านน้ำสร้างหนองบะ สพป. มหาสารคาม เขต 2 74.68 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านมะโบ่ สพป. มหาสารคาม เขต 2 65.25 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง สพป. มหาสารคาม เขต 2 63.45 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองแดงสหมิตร สพป. มหาสารคาม เขต 2 60.35 ทองแดง 5  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน