ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
Cross word ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านเหล่า สพป. มหาสารคาม เขต 2 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 2 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านขามเรียน สพป. มหาสารคาม เขต 2 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนกู่สันตรัตน์ สพป. มหาสารคาม เขต 2 86 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านสระแคน สพป. มหาสารคาม เขต 2 79 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง สพป. มหาสารคาม เขต 2 78 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านโคกสูงหนองเสียวหนองขี สพป. มหาสารคาม เขต 2 77 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านเขวาไร่(ดรุณวิทยา) สพป. มหาสารคาม เขต 2 76 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านสนาม สพป. มหาสารคาม เขต 2 75 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านหัวหมู สพป. มหาสารคาม เขต 2 74 เงิน 10  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน