ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
คำคม ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโกทา สพป. มหาสารคาม เขต 2 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข สพป. มหาสารคาม เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านชาดฝางหัวเรือ สพป. มหาสารคาม เขต 2 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านสระแคน สพป. มหาสารคาม เขต 2 86 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านวังจานโนนสำราญ สพป. มหาสารคาม เขต 2 84 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านนาภู สพป. มหาสารคาม เขต 2 83 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองตาไก้เผือกใต้วิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 2 82 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองจานบุลาน สพป. มหาสารคาม เขต 2 81 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านแวงนคร "สังฆวิทยา" สพป. มหาสารคาม เขต 2 80 ทอง 9  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน