ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
Cross word ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโกทา สพป. มหาสารคาม เขต 2 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเมืองวาปีปทุม สพป. มหาสารคาม เขต 2 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนโนนจานวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 2 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านดอนแดงน้ำเกลี้ยง สพป. มหาสารคาม เขต 2 72 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านเหล่าหมากคำ สพป. มหาสารคาม เขต 2 67 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนกู่สันตรัตน์ สพป. มหาสารคาม เขต 2 66 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย สพป. มหาสารคาม เขต 2 64 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านชาดฝางหัวเรือ สพป. มหาสารคาม เขต 2 57 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง สพป. มหาสารคาม เขต 2 55 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองผือ สพป. มหาสารคาม เขต 2 52 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนบ้านเหล่าค้อ สพป. มหาสารคาม เขต 2 50 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนบ้านแวงนคร "สังฆวิทยา" สพป. มหาสารคาม เขต 2 48 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนจตุคามประชาสรรค์ สพป. มหาสารคาม เขต 2 40 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนบ้านหนองแก สพป. มหาสารคาม เขต 2 5 เข้าร่วม 14  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน