ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
A Math ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านแวงนคร "สังฆวิทยา" สพป. มหาสารคาม เขต 2 99 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเมืองวาปีปทุม สพป. มหาสารคาม เขต 2 95.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านเม็กดำ สพป. มหาสารคาม เขต 2 91.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง สพป. มหาสารคาม เขต 2 86.8 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านนาภู สพป. มหาสารคาม เขต 2 77.1 เงิน 5  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน