ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านนางเลิ้งโคกล่าม สพป. มหาสารคาม เขต 2 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองกุง (นาเชือก) สพป. มหาสารคาม เขต 2 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ สพป. มหาสารคาม เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านวังจานโนนสำราญ สพป. มหาสารคาม เขต 2 89 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองบัวคูสองห้อง สพป. มหาสารคาม เขต 2 86 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองแต้น้อย สพป. มหาสารคาม เขต 2 86 ทอง 5  
7 โรงเรียนบ้านโคกเพิ่มโคกกลาง สพป. มหาสารคาม เขต 2 86 ทอง 5  
8 โรงเรียนชุมชนบ้านยางสีสุราช สพป. มหาสารคาม เขต 2 85 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านแคน สพป. มหาสารคาม เขต 2 85 ทอง 8  
10 โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย สพป. มหาสารคาม เขต 2 85 ทอง 8  
11 โรงเรียนเมืองวาปีปทุม สพป. มหาสารคาม เขต 2 85 ทอง 8  
12 โรงเรียนบ้านขามเรียน สพป. มหาสารคาม เขต 2 79 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านสนาม สพป. มหาสารคาม เขต 2 78 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านหนองสระ สพป. มหาสารคาม เขต 2 78 เงิน 13  
15 โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง สพป. มหาสารคาม เขต 2 78 เงิน 13  
16 โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัย สพป. มหาสารคาม เขต 2 78 เงิน 13  
17 โรงเรียนวรัญญาวิทย์ สพป. มหาสารคาม เขต 2 78 เงิน 13  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน