ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ซูโดกุ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเมืองวาปีปทุม สพป. มหาสารคาม เขต 2 80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านชาดฝางหัวเรือ สพป. มหาสารคาม เขต 2 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ สพป. มหาสารคาม เขต 2 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนบ้านขามป้อม สพป. มหาสารคาม เขต 2 60 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนบ้านน้ำสร้างหนองบะ สพป. มหาสารคาม เขต 2 60 ทองแดง 4  
6 โรงเรียนบ้านหนองจานบุลาน สพป. มหาสารคาม เขต 2 60 ทองแดง 4  
7 โรงเรียนบ้านหนองแสงทุ่มยาว สพป. มหาสารคาม เขต 2 60 ทองแดง 4  
8 โรงเรียนบ้านเตาบ่า สพป. มหาสารคาม เขต 2 60 ทองแดง 4  
9 โรงเรียนบ้านเม็กดำ สพป. มหาสารคาม เขต 2 60 ทองแดง 4  
10 โรงเรียนบ้านแวงเหล่าเก่าน้อย สพป. มหาสารคาม เขต 2 60 ทองแดง 4  
11 โรงเรียนรุ่งอรุณวิทย์ สพป. มหาสารคาม เขต 2 60 ทองแดง 4  
12 โรงเรียนเทศบาลนาเชือก สพป. มหาสารคาม เขต 2 60 ทองแดง 4  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน