ผลการแข่งขัน การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองป้าน สพป.มหาสารคาม เขต 2 86.6 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง สพป.มหาสารคาม เขต 2 85.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนนาสีนวล สพป.มหาสารคาม เขต 2 72.8 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองไฮ สพป.มหาสารคาม เขต 2 61.8 ทองแดง 4  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน