ผลการแข่งขัน การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านดง สพป. มหาสารคาม เขต 2 95.75 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองบัวคู สพป. มหาสารคาม เขต 2 89.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองกุง (นาเชือก) สพป. มหาสารคาม เขต 2 88.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองจิก สพป. มหาสารคาม เขต 2 88.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 2 87 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านเหล่า สพป. มหาสารคาม เขต 2 86.25 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านไก่นา สพป. มหาสารคาม เขต 2 86.25 ทอง 6  
8 โรงเรียนบ้านทัพป่าจิก สพป. มหาสารคาม เขต 2 84.25 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย สพป. มหาสารคาม เขต 2 84 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านตำแย (ประชานุเคราะห์) สพป. มหาสารคาม เขต 2 80.75 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านเหล่าค้อ สพป. มหาสารคาม เขต 2 80 ทอง 11  
12 โรงเรียนรุ่งอรุณวิทย์ สพป. มหาสารคาม เขต 2 80 ทอง 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน