ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ด้ามขวาน สพป.มหาสารคาม เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านนาฝาย สพป.มหาสารคาม เขต 2 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านเม็กดำ สพป.มหาสารคาม เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านเหล่า สพป.มหาสารคาม เขต 2 88 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านโนน สพป.มหาสารคาม เขต 2 87 ทอง 5  
6 โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา สพป.มหาสารคาม เขต 2 86 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองแดงสหมิตร สพป.มหาสารคาม เขต 2 84 ทอง 7  
8 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองทุ่ม สพป.มหาสารคาม เขต 2 81 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านสนาม สพป.มหาสารคาม เขต 2 78 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านบุ่งง้าว สพป.มหาสารคาม เขต 2 77 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านโนนม่วงท่าพลับพลา สพป.มหาสารคาม เขต 2 75 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง สพป.มหาสารคาม เขต 2 74 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านหนองบัวกุดอ้อ สพป.มหาสารคาม เขต 2 73 เงิน 13  
14 โรงเรียนชุมชนนาสีนวล สพป.มหาสารคาม เขต 2 - -  
15 โรงเรียนชุมชนบ้านสำโรง สพป.มหาสารคาม เขต 2 - -  
16 โรงเรียนบ้านกุดนำใส สพป.มหาสารคาม เขต 2 - -  
17 โรงเรียนบ้านขามเรียน สพป.มหาสารคาม เขต 2 - -  
18 โรงเรียนบ้านนาเลา สพป.มหาสารคาม เขต 2 - -  
19 โรงเรียนบ้านสระแคน สพป.มหาสารคาม เขต 2 - -  
20 โรงเรียนบ้านหนองกุง สพป.มหาสารคาม เขต 2 - -  
21 โรงเรียนบ้านหนองป้าน สพป.มหาสารคาม เขต 2 - -  
22 โรงเรียนบ้านหนองแก สพป.มหาสารคาม เขต 2 - -  
23 โรงเรียนบ้านหนองไฮ สพป.มหาสารคาม เขต 2 - -  
24 โรงเรียนบ้านหัวหมู สพป.มหาสารคาม เขต 2 - -  
25 โรงเรียนบ้านเขวาไร่(ดรุณวิทยา) สพป.มหาสารคาม เขต 2 - -  
26 โรงเรียนบ้านโคกสูงหนองเสียวหนองขี สพป.มหาสารคาม เขต 2 - -  
27 โรงเรียนบ้านโนนรัง สพป.มหาสารคาม เขต 2 - -  
28 โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัย สพป.มหาสารคาม เขต 2 - -  
29 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 16 สพป.มหาสารคาม เขต 2 - -  
30 โรงเรียนโนนจานวิทยา สพป.มหาสารคาม เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน