ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านดงใหญ่ สพป. มหาสารคาม เขต 2 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนจตุคามประชาสรรค์ สพป. มหาสารคาม เขต 2 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านเขวาไร่(ดรุณวิทยา) สพป. มหาสารคาม เขต 2 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนบ้านเสือโก้ก สพป. มหาสารคาม เขต 2 85 ทอง 4  
5 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 16 สพป. มหาสารคาม เขต 2 79 เงิน 5  
6 โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย สพป. มหาสารคาม เขต 2 79 เงิน 5  
7 โรงเรียนบ้านกระต่ายโนนสวัสดิ์ สพป. มหาสารคาม เขต 2 78 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองระเวียง สพป. มหาสารคาม เขต 2 78 เงิน 7  
9 โรงเรียนบ้านแก่นท้าว สพป. มหาสารคาม เขต 2 78 เงิน 7  
10 โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม สพป. มหาสารคาม เขต 2 78 เงิน 7  
11 โรงเรียนบ้านแดงโพงคำแก้ว สพป. มหาสารคาม เขต 2 77 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านดอนแดงน้ำเกลี้ยง สพป. มหาสารคาม เขต 2 70 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านหนองสนมดอนติ้ว สพป. มหาสารคาม เขต 2 69 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนบ้านนาภู สพป. มหาสารคาม เขต 2 68 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนบ้านหนองป้าน สพป. มหาสารคาม เขต 2 68 ทองแดง 14  
16 โรงเรียนบ้านปอพานหนองโน สพป. มหาสารคาม เขต 2 67 ทองแดง 16  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน