ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
สุนทรพจน์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองรูแข้ สพป.มหาสารคาม เขต 2 96.4 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนนาสีนวล สพป.มหาสารคาม เขต 2 95.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านเมืองเสือ สพป.มหาสารคาม เขต 2 92.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองกุง สพป.มหาสารคาม เขต 2 88 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านขามเรียน สพป.มหาสารคาม เขต 2 87.2 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านเม็กดำ สพป.มหาสารคาม เขต 2 85.2 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านโคกสูงหนองเสียวหนองขี สพป.มหาสารคาม เขต 2 84.1 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านนาเลา สพป.มหาสารคาม เขต 2 80.5 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านโคกสีทองหลาง สพป.มหาสารคาม เขต 2 80.1 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ด้ามขวาน สพป.มหาสารคาม เขต 2 80 ทอง 10  
11 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 16 สพป.มหาสารคาม เขต 2 78.1 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านหนองบัวกุดอ้อ สพป.มหาสารคาม เขต 2 77.1 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัย สพป.มหาสารคาม เขต 2 75.3 เงิน 13  
14 โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา สพป.มหาสารคาม เขต 2 36.3 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนบ้านเขวาไร่(ดรุณวิทยา) สพป.มหาสารคาม เขต 2 36.3 เข้าร่วม 14  
16 โรงเรียนเขวาทุ่ง สพป.มหาสารคาม เขต 2 36.3 เข้าร่วม 14  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน