ผลการแข่งขัน สุขศึกษา และพลศึกษา
ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง สพป. มหาสารคาม เขต 2 73 เงิน ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโนน สพป. มหาสารคาม เขต 2 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองป้าน สพป. มหาสารคาม เขต 2 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านขามเรียน สพป. มหาสารคาม เขต 2 67 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองไฮ สพป. มหาสารคาม เขต 2 65 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนบ้านโดน สพป. มหาสารคาม เขต 2 65 ทองแดง 5  
7 โรงเรียนบ้านสระแคน สพป. มหาสารคาม เขต 2 63 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านหัวหมู สพป. มหาสารคาม เขต 2 62 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านน้ำสร้างหนองบะ สพป. มหาสารคาม เขต 2 60 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง สพป. มหาสารคาม เขต 2 60 ทองแดง 9  
11 โรงเรียนบ้านหนองแดงสหมิตร สพป. มหาสารคาม เขต 2 59 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนบ้านโนนจาน สพป. มหาสารคาม เขต 2 59 เข้าร่วม 11  
13 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 16 สพป. มหาสารคาม เขต 2 58 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนบ้านเมืองเสือ สพป. มหาสารคาม เขต 2 57 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนบ้านหนองหน่อง สพป. มหาสารคาม เขต 2 56 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนบ้านหัวดง สพป. มหาสารคาม เขต 2 56 เข้าร่วม 15  
17 โรงเรียนบ้านโคกสูงหนองเสียวหนองขี สพป. มหาสารคาม เขต 2 56 เข้าร่วม 15  
18 โรงเรียนบ้านตาพวนสร้างแซ่ง สพป. มหาสารคาม เขต 2 54 เข้าร่วม 18  
19 โรงเรียนบ้านโคกสีทองหลาง สพป. มหาสารคาม เขต 2 54 เข้าร่วม 18  
20 โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 2 53 เข้าร่วม 20  
21 โรงเรียนบ้านโนนม่วงท่าพลับพลา สพป. มหาสารคาม เขต 2 53 เข้าร่วม 20  
22 โรงเรียนบ้านหนองกุง (นาเชือก) สพป. มหาสารคาม เขต 2 52 เข้าร่วม 22  
23 โรงเรียนบ้านเหล่า สพป. มหาสารคาม เขต 2 52 เข้าร่วม 22  
24 โรงเรียนบ้านนาฝาย สพป. มหาสารคาม เขต 2 51 เข้าร่วม 24  
25 โรงเรียนบ้านหนองบัวกุดอ้อ สพป. มหาสารคาม เขต 2 51 เข้าร่วม 24  
26 โรงเรียนชุมชนนาสีนวล สพป. มหาสารคาม เขต 2 50 เข้าร่วม 26  
27 โรงเรียนบ้านสระบาก สพป. มหาสารคาม เขต 2 50 เข้าร่วม 26  
28 โรงเรียนบ้านหนองแก สพป. มหาสารคาม เขต 2 50 เข้าร่วม 26  
29 โรงเรียนบ้านเขวาไร่(ดรุณวิทยา) สพป. มหาสารคาม เขต 2 50 เข้าร่วม 26  
30 โรงเรียนชุมชนบ้านสำโรง สพป. มหาสารคาม เขต 2 48 เข้าร่วม 30  
31 โรงเรียนบ้านสนาม สพป. มหาสารคาม เขต 2 48 เข้าร่วม 30  
32 โรงเรียนบ้านเม็กดำ สพป. มหาสารคาม เขต 2 44 เข้าร่วม 32  
33 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองทุ่ม สพป. มหาสารคาม เขต 2 42 เข้าร่วม 33  
34 โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส สพป. มหาสารคาม เขต 2 41 เข้าร่วม 34  
35 โรงเรียนบ้านโนนรัง สพป. มหาสารคาม เขต 2 40 เข้าร่วม 35  
36 โรงเรียนบ้านหนองรูแข้ สพป. มหาสารคาม เขต 2 37 เข้าร่วม 36  
37 โรงเรียนบ้านปลาขาว สพป. มหาสารคาม เขต 2 32 เข้าร่วม 37  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน