ผลการแข่งขัน สุขศึกษา และพลศึกษา
ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านชาดฝางหัวเรือ สพป. มหาสารคาม เขต 2 79 เงิน ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเมืองวาปีปทุม สพป. มหาสารคาม เขต 2 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองบัวแก้ว สพป. มหาสารคาม เขต 2 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหัวช้าง สพป. มหาสารคาม เขต 2 69 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนบ้านเหล่าหมากคำ สพป. มหาสารคาม เขต 2 69 ทองแดง 4  
6 โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง สพป. มหาสารคาม เขต 2 67 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนพระกุมารศึกษา สพป. มหาสารคาม เขต 2 67 ทองแดง 6  
8 โรงเรียนบ้านแดงโพงคำแก้ว สพป. มหาสารคาม เขต 2 66 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านเหล่า สพป. มหาสารคาม เขต 2 64 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ สพป. มหาสารคาม เขต 2 63 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านหนองแดงสหมิตร สพป. มหาสารคาม เขต 2 62 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านยางอิไลดอนก่อ สพป. มหาสารคาม เขต 2 60 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนบ้านหนองผือ (วาปีปทุม) สพป. มหาสารคาม เขต 2 60 ทองแดง 12  
14 โรงเรียนบ้านสว่าง สพป. มหาสารคาม เขต 2 59 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนบ้านวังจานโนนสำราญ สพป. มหาสารคาม เขต 2 57 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนบ้านแวงนคร "สังฆวิทยา" สพป. มหาสารคาม เขต 2 53 เข้าร่วม 16  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน