ผลการแข่งขัน สุขศึกษา และพลศึกษา
โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านขามเรียน สพป. มหาสารคาม เขต 2 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านน้ำสร้างหนองบะ สพป. มหาสารคาม เขต 2 89.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 2 78.75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองเหล่า สพป. มหาสารคาม เขต 2 77.25 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง สพป. มหาสารคาม เขต 2 75 เงิน 5  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน