ผลการแข่งขัน สุขศึกษา และพลศึกษา
โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านดู่หนองโก สพป. มหาสารคาม เขต 2 88 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองบัวคูสองห้อง สพป. มหาสารคาม เขต 2 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านขามเรียน สพป. มหาสารคาม เขต 2 85.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 2 85 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย สพป. มหาสารคาม เขต 2 85 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง สพป. มหาสารคาม เขต 2 84.6 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านชาดฝางหัวเรือ สพป. มหาสารคาม เขต 2 83 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านตลาดม่วง สพป. มหาสารคาม เขต 2 83 ทอง 7  
9 โรงเรียนบ้านนาข่า สพป. มหาสารคาม เขต 2 83 ทอง 7  
10 โรงเรียนบ้านโคกใหญ่วิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 2 83 ทอง 7  
11 โรงเรียนบ้านหนองแสง สพป. มหาสารคาม เขต 2 82.75 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านหนองแคนหัวฝ่าย สพป. มหาสารคาม เขต 2 82.6 ทอง 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน