ผลการแข่งขัน สุขศึกษา และพลศึกษา
แอโรบิก ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองหว้า สพป. มหาสารคาม เขต 2 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านไก่นา สพป. มหาสารคาม เขต 2 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองปอ สพป. มหาสารคาม เขต 2 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโนนแคน สพป. มหาสารคาม เขต 2 94 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านสว่าง สพป. มหาสารคาม เขต 2 93 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านมะแซวหนองโง้ง สพป. มหาสารคาม เขต 2 92 ทอง 6  
7 โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม สพป. มหาสารคาม เขต 2 90 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองบัวแก้ว สพป. มหาสารคาม เขต 2 89 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านโคกเพิ่มโคกกลาง สพป. มหาสารคาม เขต 2 87 ทอง 9  
10 โรงเรียนชุมชนนาสีนวล สพป. มหาสารคาม เขต 2 86 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านดงหัวช้าง สพป. มหาสารคาม เขต 2 85 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านดงยาง สพป. มหาสารคาม เขต 2 69 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนบ้านแคน สพป. มหาสารคาม เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน