ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านสนาม สพป.มหาสารคาม เขต 2 91 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านเหล่า สพป.มหาสารคาม เขต 2 90.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองหว้า สพป.มหาสารคาม เขต 2 89.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโคกสูงหนองเสียวหนองขี สพป.มหาสารคาม เขต 2 89.4 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ด้ามขวาน สพป.มหาสารคาม เขต 2 88.8 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านโนนม่วงท่าพลับพลา สพป.มหาสารคาม เขต 2 88.6 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านเม็กดำ สพป.มหาสารคาม เขต 2 87.6 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านเขวาไร่(ดรุณวิทยา) สพป.มหาสารคาม เขต 2 85.8 ทอง 8  
9 โรงเรียนชุมชนนาสีนวล สพป.มหาสารคาม เขต 2 83.2 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองแก สพป.มหาสารคาม เขต 2 82.8 ทอง 10  
11 โรงเรียนชุมชนบ้านสำโรง สพป.มหาสารคาม เขต 2 82.75 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านหนองกุง สพป.มหาสารคาม เขต 2 81.8 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านโนน สพป.มหาสารคาม เขต 2 79.4 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านเมืองเสือ สพป.มหาสารคาม เขต 2 79.2 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านโคกสีทองหลาง สพป.มหาสารคาม เขต 2 79.2 เงิน 14  
16 โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา สพป.มหาสารคาม เขต 2 79 เงิน 16  
17 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 16 สพป.มหาสารคาม เขต 2 77.6 เงิน 17  
18 โรงเรียนเขวาทุ่ง สพป.มหาสารคาม เขต 2 77.2 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านกุดนำใส สพป.มหาสารคาม เขต 2 77 เงิน 19  
20 โรงเรียนบ้านนาเลา สพป.มหาสารคาม เขต 2 76 เงิน 20  
21 โรงเรียนบ้านหนองป้าน สพป.มหาสารคาม เขต 2 75.8 เงิน 21  
22 โรงเรียนบ้านปลาขาว สพป.มหาสารคาม เขต 2 75.4 เงิน 22  
23 โรงเรียนบ้านนาฝาย สพป.มหาสารคาม เขต 2 75 เงิน 23  
24 โรงเรียนบ้านหนองบัวกุดอ้อ สพป.มหาสารคาม เขต 2 74 เงิน 24  
25 โรงเรียนบ้านสระแคน สพป.มหาสารคาม เขต 2 73.8 เงิน 25  
26 โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัย สพป.มหาสารคาม เขต 2 73.4 เงิน 26  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน