ผลการแข่งขัน ศิลปะ
แข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนบ้านดงบัง สพป.มหาสารคาม เขต 2 86 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองรูแข้ สพป.มหาสารคาม เขต 2 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านขี้เหล็กขี้ต่นหลุบเปลือย สพป.มหาสารคาม เขต 2 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองแปน สพป.มหาสารคาม เขต 2 82 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านมะชมโนนสง่า สพป.มหาสารคาม เขต 2 81 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านเมืองเตา สพป.มหาสารคาม เขต 2 81 ทอง 5  
7 โรงเรียนบ้านดงยาง สพป.มหาสารคาม เขต 2 80 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ สพป.มหาสารคาม เขต 2 77 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านก่อ สพป.มหาสารคาม เขต 2 75 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด สพป.มหาสารคาม เขต 2 75 เงิน 9  
11 โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข สพป.มหาสารคาม เขต 2 75 เงิน 9  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน