ผลการแข่งขัน ศิลปะ
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านเหล่า สพป. มหาสารคาม เขต 2 87.2 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง สพป. มหาสารคาม เขต 2 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านมะโบ่ สพป. มหาสารคาม เขต 2 81.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านสนาม สพป. มหาสารคาม เขต 2 80.8 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองรูแข้ สพป. มหาสารคาม เขต 2 80.4 ทอง 5  
6 โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 2 80 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านขามเรียน สพป. มหาสารคาม เขต 2 80 ทอง 6  
8 โรงเรียนบ้านหนองหน่อง สพป. มหาสารคาม เขต 2 80 ทอง 6  
9 โรงเรียนบ้านโดน สพป. มหาสารคาม เขต 2 78.4 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ สพป. มหาสารคาม เขต 2 78.2 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านนาเลา สพป. มหาสารคาม เขต 2 77.4 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านเม็กดำ สพป. มหาสารคาม เขต 2 72.2 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง สพป. มหาสารคาม เขต 2 70 เงิน 13  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน