ผลการแข่งขัน ศิลปะ
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านขี้เหล็กขี้ต่นหลุบเปลือย สพป. มหาสารคาม เขต 2 91.4 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเมืองวาปีปทุม สพป. มหาสารคาม เขต 2 90.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านประแหย่ง สพป. มหาสารคาม เขต 2 89.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย สพป. มหาสารคาม เขต 2 89.2 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านสนาม สพป. มหาสารคาม เขต 2 88.5 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหัวหมู สพป. มหาสารคาม เขต 2 87 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านเหล่าจั่น สพป. มหาสารคาม เขต 2 86.6 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านปลาขาว สพป. มหาสารคาม เขต 2 86 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองแฮหนองเหล็ก สพป. มหาสารคาม เขต 2 85 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านดอนแดงน้ำเกลี้ยง สพป. มหาสารคาม เขต 2 84.8 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านดู่ สพป. มหาสารคาม เขต 2 84.4 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านหนองรูแข้ สพป. มหาสารคาม เขต 2 82.4 ทอง 12  
13 โรงเรียนวัดป่านาเชือก สพป. มหาสารคาม เขต 2 82.4 ทอง 12  
14 โรงเรียนบ้านแวงดงหนองยาง สพป. มหาสารคาม เขต 2 82 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านเม็กดำ สพป. มหาสารคาม เขต 2 80.8 ทอง 15  
16 โรงเรียนอนุบานครจัมปาศรี สพป. มหาสารคาม เขต 2 80.8 ทอง 15  
17 โรงเรียนบ้านเมืองเตา สพป. มหาสารคาม เขต 2 77 เงิน 17  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน