ผลการแข่งขัน ศิลปะ
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านบุ่งง้าว สพป. มหาสารคาม เขต 2 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านตาพวนสร้างแซ่ง สพป. มหาสารคาม เขต 2 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหัวดง สพป. มหาสารคาม เขต 2 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองหว้า สพป. มหาสารคาม เขต 2 83 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านเหล่า สพป. มหาสารคาม เขต 2 82 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านโคกสีทองหลาง สพป. มหาสารคาม เขต 2 82 ทอง 5  
7 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ด้ามขวาน สพป. มหาสารคาม เขต 2 81.9 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองรูแข้ สพป. มหาสารคาม เขต 2 81.08 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองป้าน สพป. มหาสารคาม เขต 2 81.06 ทอง 9  
10 โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 2 81.04 ทอง 10  
11 โรงเรียนโนนจานวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 2 81.02 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ สพป. มหาสารคาม เขต 2 81 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านมะโบ่ สพป. มหาสารคาม เขต 2 80.9 ทอง 13  
14 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองทุ่ม สพป. มหาสารคาม เขต 2 80.5 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง สพป. มหาสารคาม เขต 2 80.4 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัย สพป. มหาสารคาม เขต 2 80 ทอง 16  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน