ผลการแข่งขัน ศิลปะ
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเมืองวาปีปทุม สพป. มหาสารคาม เขต 2 86 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัย สพป. มหาสารคาม เขต 2 85.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนบ้านดงบัง สพป. มหาสารคาม เขต 2 85.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองแดงสหมิตร สพป. มหาสารคาม เขต 2 84 ทอง 4  
5 โรงเรียนพระกุมารศึกษา สพป. มหาสารคาม เขต 2 83 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านดงใหญ่ สพป. มหาสารคาม เขต 2 82 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองม่วง สพป. มหาสารคาม เขต 2 81 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านตาพวนสร้างแซ่ง สพป. มหาสารคาม เขต 2 80.75 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านมะชมโนนสง่า สพป. มหาสารคาม เขต 2 80.54 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองแคน สพป. มหาสารคาม เขต 2 80.51 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านแวงดงหนองยาง สพป. มหาสารคาม เขต 2 80.05 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านหนองปอ สพป. มหาสารคาม เขต 2 80 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านกุดนาดีโนนลาน สพป. มหาสารคาม เขต 2 79 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านโนนสูงดอนหลี่ สพป. มหาสารคาม เขต 2 77 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านดงยาง สพป. มหาสารคาม เขต 2 75 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านหารฮี สพป. มหาสารคาม เขต 2 74.75 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านวังจานโนนสำราญ สพป. มหาสารคาม เขต 2 73.75 เงิน 17  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน