ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านดงใหญ่ สพป. มหาสารคาม เขต 2 94.7 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านนาค่าย สพป. มหาสารคาม เขต 2 92.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม สพป. มหาสารคาม เขต 2 90.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านประแหย่ง สพป. มหาสารคาม เขต 2 89.8 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านเหล่าจั่น สพป. มหาสารคาม เขต 2 88.8 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองผือ (วาปีปทุม) สพป. มหาสารคาม เขต 2 87.6 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ สพป. มหาสารคาม เขต 2 86.6 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านห้วยหิน สพป. มหาสารคาม เขต 2 84.7 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ สพป. มหาสารคาม เขต 2 83.8 ทอง 9  
10 โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข สพป. มหาสารคาม เขต 2 78.4 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านมะโบ่ สพป. มหาสารคาม เขต 2 76.8 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านบุ่งง้าว สพป. มหาสารคาม เขต 2 75.8 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านเม็กดำ สพป. มหาสารคาม เขต 2 74.6 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านหนองฮี สพป. มหาสารคาม เขต 2 68.4 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนจตุคามประชาสรรค์ สพป. มหาสารคาม เขต 2 67.4 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนบ้านปอพานหนองโน สพป. มหาสารคาม เขต 2 65.2 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนบ้านโกทา สพป. มหาสารคาม เขต 2 65.2 ทองแดง 16  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน