ผลการแข่งขัน ศิลปะ
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านประแหย่ง สพป. มหาสารคาม เขต 2 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหัวงัว สพป. มหาสารคาม เขต 2 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านดู่ สพป. มหาสารคาม เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ สพป. มหาสารคาม เขต 2 88 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย สพป. มหาสารคาม เขต 2 86 ทอง 5  
6 โรงเรียนชุมชนบ้านดงบัง สพป. มหาสารคาม เขต 2 85 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ สพป. มหาสารคาม เขต 2 84 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านสนาม สพป. มหาสารคาม เขต 2 83 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองระเวียง สพป. มหาสารคาม เขต 2 82 ทอง 9  
10 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเลา สพป. มหาสารคาม เขต 2 80 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านแวงดงหนองยาง สพป. มหาสารคาม เขต 2 78 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านคึมบง สพป. มหาสารคาม เขต 2 76 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านมะโบ่ สพป. มหาสารคาม เขต 2 75 เงิน 13  
14 โรงเรียนพระกุมารศึกษา สพป. มหาสารคาม เขต 2 74 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านเม็กน้อยหนองไผ่ สพป. มหาสารคาม เขต 2 73 เงิน 15  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน