ผลการแข่งขัน ศิลปะ
ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านดงใหญ่ สพป. มหาสารคาม เขต 2 91.6 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเมืองวาปีปทุม สพป. มหาสารคาม เขต 2 87.24 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย สพป. มหาสารคาม เขต 2 85.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านเหล่า สพป. มหาสารคาม เขต 2 84.5 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหัวหมู สพป. มหาสารคาม เขต 2 84.36 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านแวงดงหนองยาง สพป. มหาสารคาม เขต 2 84.1 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองระเวียง สพป. มหาสารคาม เขต 2 84.08 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านประแหย่ง สพป. มหาสารคาม เขต 2 83.3 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านคึมบง สพป. มหาสารคาม เขต 2 81.8 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง สพป. มหาสารคาม เขต 2 81 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านโกทา สพป. มหาสารคาม เขต 2 80 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านกุดนาดีโนนลาน สพป. มหาสารคาม เขต 2 71.1 เงิน 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน