ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านคึมบง สพป.มหาสารคาม เขต 2 98.5 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านสว่าง สพป.มหาสารคาม เขต 2 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองแสง สพป.มหาสารคาม เขต 2 97.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านดงใหญ่ สพป.มหาสารคาม เขต 2 96.5 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านโนนบ่อ สพป.มหาสารคาม เขต 2 96 ทอง 5  
6 โรงเรียนอนุบานครจัมปาศรี สพป.มหาสารคาม เขต 2 95.8 ทอง 6  
7 โรงเรียนชุมชนนาสีนวล สพป.มหาสารคาม เขต 2 95.3 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านโคกสีทองหลาง สพป.มหาสารคาม เขต 2 95 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านโนนม่วงท่าพลับพลา สพป.มหาสารคาม เขต 2 94.6 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านนาภู สพป.มหาสารคาม เขต 2 89.2 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านหนองกุง สพป.มหาสารคาม เขต 2 89 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านหนองบัวกุดอ้อ สพป.มหาสารคาม เขต 2 88.9 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ด้ามขวาน สพป.มหาสารคาม เขต 2 87 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านแก่นท้าว สพป.มหาสารคาม เขต 2 86.6 ทอง 14  
15 โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข สพป.มหาสารคาม เขต 2 86 ทอง 15  
16 โรงเรียนเทศบาลนาเชือก สพป.มหาสารคาม เขต 2 85 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ สพป.มหาสารคาม เขต 2 80 ทอง 17  
18 โรงเรียนปอพานหนองโน สพป.มหาสารคาม เขต 2 80 ทอง 17  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน