ผลการแข่งขัน ศิลปะ
ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหัวงัว สพป. มหาสารคาม เขต 2 93.5 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านแวงดงหนองยาง สพป. มหาสารคาม เขต 2 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านดงใหญ่ สพป. มหาสารคาม เขต 2 88.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านนาข่า สพป. มหาสารคาม เขต 2 86.75 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองข่า สพป. มหาสารคาม เขต 2 86.75 ทอง 4  
6 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเลา สพป. มหาสารคาม เขต 2 84 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านไก่นา สพป. มหาสารคาม เขต 2 83.5 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองระเวียง สพป. มหาสารคาม เขต 2 83 ทอง 8  
9 โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย สพป. มหาสารคาม เขต 2 83 ทอง 8  
10 โรงเรียนบ้านมะโบ่ สพป. มหาสารคาม เขต 2 82.75 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านโกทา สพป. มหาสารคาม เขต 2 81.75 ทอง 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน