ผลการแข่งขัน ศิลปะ
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองหว้า สพป. มหาสารคาม เขต 2 91.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองรูแข้ สพป. มหาสารคาม เขต 2 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโคกสีทองหลาง สพป. มหาสารคาม เขต 2 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองแก สพป. มหาสารคาม เขต 2 84.33 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านสนาม สพป. มหาสารคาม เขต 2 83.33 ทอง 5  
6 โรงเรียนชุมชนบ้านสำโรง สพป. มหาสารคาม เขต 2 81.33 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ สพป. มหาสารคาม เขต 2 81.33 ทอง 6  
8 โรงเรียนบ้านมะโบ่ สพป. มหาสารคาม เขต 2 81 ทอง 8  
9 โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 2 79.33 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง สพป. มหาสารคาม เขต 2 68.33 ทองแดง 10  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน