ผลการแข่งขัน ศิลปะ
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย สพป. มหาสารคาม เขต 2 91 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ สพป. มหาสารคาม เขต 2 88.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหัวงัว สพป. มหาสารคาม เขต 2 87.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองบึง สพป. มหาสารคาม เขต 2 87 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ สพป. มหาสารคาม เขต 2 87 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านเครือซูด สพป. มหาสารคาม เขต 2 86.6 ทอง 6  
7 โรงเรียนชุมชนนาสีนวล สพป. มหาสารคาม เขต 2 86 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านนาภู สพป. มหาสารคาม เขต 2 85.4 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านห้วยหิน สพป. มหาสารคาม เขต 2 84.8 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย สพป. มหาสารคาม เขต 2 84.4 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านโนนจาน สพป. มหาสารคาม เขต 2 84.2 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านดงเย็น สพป. มหาสารคาม เขต 2 83.4 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านเม็กน้อยหนองไผ่ สพป. มหาสารคาม เขต 2 83.2 ทอง 13  
14 โรงเรียนชุมชนบ้านงัวบา สพป. มหาสารคาม เขต 2 82.8 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัย สพป. มหาสารคาม เขต 2 75.4 เงิน 15  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน