ผลการแข่งขัน ศิลปะ
ขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองแคน สพป.มหาสารคาม เขต 2 90.5 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองแวงบกไผ่ล้อมวิทยา สพป.มหาสารคาม เขต 2 85.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองรูแข้ สพป.มหาสารคาม เขต 2 83.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโกทา สพป.มหาสารคาม เขต 2 81 ทอง 4  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน