ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การอ่าน ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านเขวาไร่(ดรุณวิทยา) สพป.มหาสารคาม เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านเมืองเสือ สพป.มหาสารคาม เขต 2 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านนาเลา สพป.มหาสารคาม เขต 2 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ด้ามขวาน สพป.มหาสารคาม เขต 2 67 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนชุมชนบ้านสำโรง สพป.มหาสารคาม เขต 2 59 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนบ้านปลาขาว สพป.มหาสารคาม เขต 2 56 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนบ้านเหล่า สพป.มหาสารคาม เขต 2 50 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนชุมชนนาสีนวล สพป.มหาสารคาม เขต 2 49 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนบ้านโนนรัง สพป.มหาสารคาม เขต 2 49 เข้าร่วม 8  
10 โรงเรียนบ้านสระแคน สพป.มหาสารคาม เขต 2 48 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนเขวาทุ่ง สพป.มหาสารคาม เขต 2 48 เข้าร่วม 10  
12 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง สพป.มหาสารคาม เขต 2 47 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนโนนจานวิทยา สพป.มหาสารคาม เขต 2 45 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนบ้านหนองกุง สพป.มหาสารคาม เขต 2 44 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา สพป.มหาสารคาม เขต 2 43 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนบ้านโคกสูงหนองเสียวหนองขี สพป.มหาสารคาม เขต 2 41 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนบ้านหนองแก สพป.มหาสารคาม เขต 2 40 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนกู่สันตรัตน์ สพป.มหาสารคาม เขต 2 39 เข้าร่วม 18  
19 โรงเรียนบ้านสนาม สพป.มหาสารคาม เขต 2 35 เข้าร่วม 19  
20 โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัย สพป.มหาสารคาม เขต 2 32 เข้าร่วม 20  
21 โรงเรียนบ้านหัวหมู สพป.มหาสารคาม เขต 2 30 เข้าร่วม 21  
22 โรงเรียนบ้านบุ่งง้าว สพป.มหาสารคาม เขต 2 26 เข้าร่วม 22  
23 โรงเรียนบ้านหนองบัวกุดอ้อ สพป.มหาสารคาม เขต 2 25 เข้าร่วม 23  
24 โรงเรียนบ้านหนองป้าน สพป.มหาสารคาม เขต 2 22 เข้าร่วม 24  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน