ผลการแข่งขัน ศิลปะ
ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนบ้านงัวบา สพป. มหาสารคาม เขต 2 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโนน สพป. มหาสารคาม เขต 2 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านเหล่าหมากคำ สพป. มหาสารคาม เขต 2 94.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนนาสีนวล สพป. มหาสารคาม เขต 2 94.5 ทอง 4  
5 โรงเรียนวรัญญาวิทย์ สพป. มหาสารคาม เขต 2 94.25 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านนาฝายเหล่าหุ่ง สพป. มหาสารคาม เขต 2 94 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านเครือซูด สพป. มหาสารคาม เขต 2 93.75 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านโนนแคน สพป. มหาสารคาม เขต 2 93.5 ทอง 8  
9 โรงเรียนอนุบาลดงเมืองน้อย สพป. มหาสารคาม เขต 2 93.5 ทอง 8  
10 โรงเรียนโนนจานวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 2 93.25 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ สพป. มหาสารคาม เขต 2 93 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านขี้เหล็กขี้ต่นหลุบเปลือย สพป. มหาสารคาม เขต 2 92.75 ทอง 12  
13 โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 2 92.5 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านโคกเต่า สพป. มหาสารคาม เขต 2 92.25 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านเม็กดำ สพป. มหาสารคาม เขต 2 92 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านหมากหม้อโนนเกษตร สพป. มหาสารคาม เขต 2 91.75 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านนาฝาย สพป. มหาสารคาม เขต 2 91.5 ทอง 17  
18 โรงเรียนเทศบาลนาเชือก สพป. มหาสารคาม เขต 2 91.25 ทอง 18  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน