ผลการแข่งขัน ศิลปะ
ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนบ้านงัวบา สพป. มหาสารคาม เขต 2 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโนนจาน สพป. มหาสารคาม เขต 2 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านนาฝายเหล่าหุ่ง สพป. มหาสารคาม เขต 2 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านตาพวนสร้างแซ่ง สพป. มหาสารคาม เขต 2 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านเครือซูด สพป. มหาสารคาม เขต 2 90 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านเก่าใหญ่โนนสะอาด สพป. มหาสารคาม เขต 2 89 ทอง 6  
7 โรงเรียนโนนจานวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 2 89 ทอง 6  
8 โรงเรียนบ้านขามเรียน สพป. มหาสารคาม เขต 2 88 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองแต้ สพป. มหาสารคาม เขต 2 88 ทอง 8  
10 โรงเรียนบ้านห้วยหิน สพป. มหาสารคาม เขต 2 88 ทอง 8  
11 โรงเรียนเมืองวาปีปทุม สพป. มหาสารคาม เขต 2 88 ทอง 8  
12 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด สพป. มหาสารคาม เขต 2 86.66 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านดงแคน สพป. มหาสารคาม เขต 2 79 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านนางเลิ้งโคกล่าม สพป. มหาสารคาม เขต 2 79 เงิน 13  
15 โรงเรียนบ้านโคกเพิ่มโคกกลาง สพป. มหาสารคาม เขต 2 79 เงิน 13  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน