ผลการแข่งขัน ศิลปะ
วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านสนาม สพป. มหาสารคาม เขต 2 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 2 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านเหล่า สพป. มหาสารคาม เขต 2 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง สพป. มหาสารคาม เขต 2 87 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านขามเรียน สพป. มหาสารคาม เขต 2 86 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหัวดง สพป. มหาสารคาม เขต 2 86 ทอง 5  
7 โรงเรียนกู่สันตรัตน์ สพป. มหาสารคาม เขต 2 85 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านโดน สพป. มหาสารคาม เขต 2 84 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านโนน สพป. มหาสารคาม เขต 2 84 ทอง 8  
10 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 16 สพป. มหาสารคาม เขต 2 84 ทอง 8  
11 โรงเรียนชุมชนนาสีนวล สพป. มหาสารคาม เขต 2 83 ทอง 11  
12 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองทุ่ม สพป. มหาสารคาม เขต 2 83 ทอง 11  
13 โรงเรียนบ้านสระบาก สพป. มหาสารคาม เขต 2 83 ทอง 11  
14 โรงเรียนบ้านหนองกุง (นาเชือก) สพป. มหาสารคาม เขต 2 83 ทอง 11  
15 โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัย สพป. มหาสารคาม เขต 2 83 ทอง 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน