ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การอ่าน ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนหนองแวง สพป.มหาสารคาม เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านเมืองเสือ สพป.มหาสารคาม เขต 2 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองฮี สพป.มหาสารคาม เขต 2 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโกทา สพป.มหาสารคาม เขต 2 92 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านดงใหญ่ สพป.มหาสารคาม เขต 2 91 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านดู่หนองโก สพป.มหาสารคาม เขต 2 90 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ สพป.มหาสารคาม เขต 2 90 ทอง 6  
8 โรงเรียนพระกุมารศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 2 90 ทอง 6  
9 โรงเรียนบ้านตลาดโนนโพธิ์ สพป.มหาสารคาม เขต 2 87 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านเขวาไร่(ดรุณวิทยา) สพป.มหาสารคาม เขต 2 87 ทอง 9  
11 โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม สพป.มหาสารคาม เขต 2 87 ทอง 9  
12 โรงเรียนบ้านชุมแสงโนนเหลี่ยม สพป.มหาสารคาม เขต 2 78 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านนาภู สพป.มหาสารคาม เขต 2 78 เงิน 12  
14 โรงเรียนบ้านประแหย่ง สพป.มหาสารคาม เขต 2 78 เงิน 12  
15 โรงเรียนบ้านเครือซูด สพป.มหาสารคาม เขต 2 78 เงิน 12  
16 โรงเรียนบ้านเม็กน้อยหนองไผ่ สพป.มหาสารคาม เขต 2 78 เงิน 12  
17 โรงเรียนเขวาทุ่ง สพป.มหาสารคาม เขต 2 78 เงิน 12  
18 โรงเรียนเทศบาลนาเชือก สพป.มหาสารคาม เขต 2 78 เงิน 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน