ผลการแข่งขัน ศิลปะ
สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองรูแข้ สพป. มหาสารคาม เขต 2 88 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหัวดง สพป. มหาสารคาม เขต 2 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง สพป. มหาสารคาม เขต 2 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านสระบาก สพป. มหาสารคาม เขต 2 83 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง สพป. มหาสารคาม เขต 2 82 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านขามเรียน สพป. มหาสารคาม เขต 2 77 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านสนาม สพป. มหาสารคาม เขต 2 75 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านโคกสูงหนองเสียวหนองขี สพป. มหาสารคาม เขต 2 74 เงิน 8  
9 โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 2 72 เงิน 9  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน