ผลการแข่งขัน ศิลปะ
สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนบ้านงัวบา สพป. มหาสารคาม เขต 2 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านดอนดู่วังบอน สพป. มหาสารคาม เขต 2 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านดงแคน สพป. มหาสารคาม เขต 2 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลดงเมืองน้อย สพป. มหาสารคาม เขต 2 88 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านชาดฝางหัวเรือ สพป. มหาสารคาม เขต 2 87 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านนางเลิ้งโคกล่าม สพป. มหาสารคาม เขต 2 87 ทอง 5  
7 โรงเรียนเมืองวาปีปทุม สพป. มหาสารคาม เขต 2 86 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านดงเย็น สพป. มหาสารคาม เขต 2 85 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง สพป. มหาสารคาม เขต 2 85 ทอง 8  
10 โรงเรียนบ้านหนองกุง สพป. มหาสารคาม เขต 2 84 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านห้วยหิน สพป. มหาสารคาม เขต 2 84 ทอง 10  
12 โรงเรียนบ้านหนองผง สพป. มหาสารคาม เขต 2 83 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านดงม่วงหัวดงหนองบาก สพป. มหาสารคาม เขต 2 82 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านหนองคลอง สพป. มหาสารคาม เขต 2 82 ทอง 13  
15 โรงเรียนบ้านเม็กดำ สพป. มหาสารคาม เขต 2 75 เงิน 15  
16 โรงเรียนวรัญญาวิทย์ สพป. มหาสารคาม เขต 2 74 เงิน 16  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน