ผลการแข่งขัน ศิลปะ
สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนบ้านงัวบา สพป. มหาสารคาม เขต 2 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโนนม่วงท่าพลับพลา สพป. มหาสารคาม เขต 2 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านห้วยหิน สพป. มหาสารคาม เขต 2 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลดงเมืองน้อย สพป. มหาสารคาม เขต 2 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนบ้านทัพป่าจิก สพป. มหาสารคาม เขต 2 93 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านปอพานหนองโน สพป. มหาสารคาม เขต 2 93 ทอง 5  
7 โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง สพป. มหาสารคาม เขต 2 92 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านเครือซูด สพป. มหาสารคาม เขต 2 92 ทอง 7  
9 โรงเรียนบ้านหัวงัว สพป. มหาสารคาม เขต 2 91 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านชาดฝางหัวเรือ สพป. มหาสารคาม เขต 2 90 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านแดงโพงคำแก้ว สพป. มหาสารคาม เขต 2 90 ทอง 10  
12 โรงเรียนบ้านหนองคลอง สพป. มหาสารคาม เขต 2 89 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านหนองปอ สพป. มหาสารคาม เขต 2 89 ทอง 12  
14 โรงเรียนชุมชนบ้านยางสีสุราช สพป. มหาสารคาม เขต 2 77 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านหนองกุง สพป. มหาสารคาม เขต 2 76 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านเม็กดำ สพป. มหาสารคาม เขต 2 76 เงิน 15  
17 โรงเรียนวรัญญาวิทย์ สพป. มหาสารคาม เขต 2 68 ทองแดง 17  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน