ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การอ่าน ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านมะชมโนนสง่า สพป.มหาสารคาม เขต 2 89 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเมืองวาปีปทุม สพป.มหาสารคาม เขต 2 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนหนองแวง สพป.มหาสารคาม เขต 2 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านชุมแสงโนนเหลี่ยม สพป.มหาสารคาม เขต 2 77 เงิน 4  
5 โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข สพป.มหาสารคาม เขต 2 69 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองบัวคูสองห้อง สพป.มหาสารคาม เขต 2 68 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองแสง สพป.มหาสารคาม เขต 2 67 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองบัวกาเหรียญ สพป.มหาสารคาม เขต 2 66 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองปอ สพป.มหาสารคาม เขต 2 65 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านดงใหญ่ สพป.มหาสารคาม เขต 2 64 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านนาข่า สพป.มหาสารคาม เขต 2 64 ทองแดง 10  
12 โรงเรียนบ้านเหล่าหมากคำ สพป.มหาสารคาม เขต 2 64 ทองแดง 10  
13 โรงเรียนบ้านหนองข่า สพป.มหาสารคาม เขต 2 61 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนบ้านโพนทอง สพป.มหาสารคาม เขต 2 61 ทองแดง 13  
15 โรงเรียนบ้านหนองกุง สพป.มหาสารคาม เขต 2 57 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนอนุบานครจัมปาศรี สพป.มหาสารคาม เขต 2 56 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนเทศบาลนาเชือก สพป.มหาสารคาม เขต 2 53 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย สพป.มหาสารคาม เขต 2 51 เข้าร่วม 18  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน