ผลการแข่งขัน การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนกู่สันตรัตน์ สพป.มหาสารคาม เขต 2 - -  
2 โรงเรียนชุมชนบ้านงัวบา สพป.มหาสารคาม เขต 2 - -  
3 โรงเรียนบ้านชุมแสงโนนเหลี่ยม สพป.มหาสารคาม เขต 2 - -  
4 โรงเรียนบ้านมะชมโนนสง่า สพป.มหาสารคาม เขต 2 - -  
5 โรงเรียนบ้านหนองตาไก้เผือกใต้วิทยา สพป.มหาสารคาม เขต 2 - -  
6 โรงเรียนบ้านหนองม่วง สพป.มหาสารคาม เขต 2 - -  
7 โรงเรียนบ้านหนองแต้ สพป.มหาสารคาม เขต 2 - -  
8 โรงเรียนบ้านหนองแวง สพป.มหาสารคาม เขต 2 - -  
9 โรงเรียนบ้านหนองแสน สพป.มหาสารคาม เขต 2 - -  
10 โรงเรียนบ้านหัวสระ สพป.มหาสารคาม เขต 2 - -  
11 โรงเรียนบ้านเมืองเสือ สพป.มหาสารคาม เขต 2 - -  
12 โรงเรียนบ้านแดงโพงคำแก้ว สพป.มหาสารคาม เขต 2 - -  
13 โรงเรียนบ้านแวงดงหนองยาง สพป.มหาสารคาม เขต 2 - -  
14 โรงเรียนบ้านโนนบ่อ สพป.มหาสารคาม เขต 2 - -  
15 โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัย สพป.มหาสารคาม เขต 2 - -  
16 โรงเรียนรุ่งอรุณวิทย์ สพป.มหาสารคาม เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน