ผลการแข่งขัน ศิลปะ
เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนโนนจานวิทยา สพป.มหาสารคาม เขต 2 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านขามเรียน สพป.มหาสารคาม เขต 2 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนนาสีนวล สพป.มหาสารคาม เขต 2 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านนาเลา สพป.มหาสารคาม เขต 2 85 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านสระบาก สพป.มหาสารคาม เขต 2 84 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองแก สพป.มหาสารคาม เขต 2 83 ทอง 6  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน