ผลการแข่งขัน การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองไฮ สพป.มหาสารคาม เขต 2 91.75 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโนนม่วงท่าพลับพลา สพป.มหาสารคาม เขต 2 90.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านขามเรียน สพป.มหาสารคาม เขต 2 89.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง สพป.มหาสารคาม เขต 2 79 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านตาพวนสร้างแซ่ง สพป.มหาสารคาม เขต 2 78.75 เงิน 5  
6 โรงเรียนโนนจานวิทยา สพป.มหาสารคาม เขต 2 78.5 เงิน 6  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน