ผลการแข่งขัน การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโกทา สพป.มหาสารคาม เขต 2 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข สพป.มหาสารคาม เขต 2 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเมืองวาปีปทุม สพป.มหาสารคาม เขต 2 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านนาข่า สพป.มหาสารคาม เขต 2 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านเหล่าหมากคำ สพป.มหาสารคาม เขต 2 90 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านดงใหญ่ สพป.มหาสารคาม เขต 2 89 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านขามเรียน สพป.มหาสารคาม เขต 2 88 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านเมืองเตา สพป.มหาสารคาม เขต 2 86 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านโนนม่วงท่าพลับพลา สพป.มหาสารคาม เขต 2 85 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านขามป้อม สพป.มหาสารคาม เขต 2 84 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านหนองแกวิทยา สพป.มหาสารคาม เขต 2 84 ทอง 10  
12 โรงเรียนบ้านห้วยหลาว สพป.มหาสารคาม เขต 2 84 ทอง 10  
13 โรงเรียนบ้านตาพวนสร้างแซ่ง สพป.มหาสารคาม เขต 2 78 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านโคกมนโนนทอง สพป.มหาสารคาม เขต 2 78 เงิน 13  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน