ผลการแข่งขัน ศิลปะ
วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหัวดง สพป.มหาสารคาม เขต 2 92.75 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านขามเรียน สพป.มหาสารคาม เขต 2 92.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนนาสีนวล สพป.มหาสารคาม เขต 2 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา สพป.มหาสารคาม เขต 2 86.5 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านตาพวนสร้างแซ่ง สพป.มหาสารคาม เขต 2 85.75 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง สพป.มหาสารคาม เขต 2 85.5 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านโคกสูงหนองเสียวหนองขี สพป.มหาสารคาม เขต 2 84.25 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านนาเลา สพป.มหาสารคาม เขต 2 82.75 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านสระแคน สพป.มหาสารคาม เขต 2 80.25 ทอง 9  
10 โรงเรียนเทศบาลนาเชือก สพป.มหาสารคาม เขต 2 70.25 เงิน 10  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน