ผลการแข่งขัน ศิลปะ
วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลดงเมืองน้อย สพป.มหาสารคาม เขต 2 91 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนบ้านยางสีสุราช สพป.มหาสารคาม เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหัวดง สพป.มหาสารคาม เขต 2 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านดอนแดงน้ำเกลี้ยง สพป.มหาสารคาม เขต 2 88 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านเขวาไร่(ดรุณวิทยา) สพป.มหาสารคาม เขต 2 87 ทอง 5  
6 โรงเรียนเทศบาลนาเชือก สพป.มหาสารคาม เขต 2 86 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านชาดฝางหัวเรือ สพป.มหาสารคาม เขต 2 85 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองปอ สพป.มหาสารคาม เขต 2 84 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านดอนหมี สพป.มหาสารคาม เขต 2 83 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านสนาม สพป.มหาสารคาม เขต 2 82 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านขามเรียน สพป.มหาสารคาม เขต 2 79 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านหนองระเวียง สพป.มหาสารคาม เขต 2 79 เงิน 11  
13 โรงเรียนบ้านโคกสีทองหลาง สพป.มหาสารคาม เขต 2 78 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านหนองผง สพป.มหาสารคาม เขต 2 77 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านหัวหมู สพป.มหาสารคาม เขต 2 76 เงิน 15  
16 โรงเรียนวัดป่านาเชือก สพป.มหาสารคาม เขต 2 75 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านดอนหัน สพป.มหาสารคาม เขต 2 74 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านเหล่าค้อ สพป.มหาสารคาม เขต 2 74 เงิน 17  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน