ผลการแข่งขัน ศิลปะ
วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม สพป.มหาสารคาม เขต 2 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลดงเมืองน้อย สพป.มหาสารคาม เขต 2 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองกุง สพป.มหาสารคาม เขต 2 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองระเวียง สพป.มหาสารคาม เขต 2 91 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านโกทา สพป.มหาสารคาม เขต 2 90 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านดงยาง สพป.มหาสารคาม เขต 2 89 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองบัวกุดอ้อ สพป.มหาสารคาม เขต 2 88 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านหัวหมู สพป.มหาสารคาม เขต 2 88 ทอง 7  
9 โรงเรียนบ้านนาข่า สพป.มหาสารคาม เขต 2 87 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านเขวาไร่(ดรุณวิทยา) สพป.มหาสารคาม เขต 2 86 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านขามเรียน สพป.มหาสารคาม เขต 2 85 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านปอพานหนองโน สพป.มหาสารคาม เขต 2 84 ทอง 12  
13 โรงเรียนชุมชนบ้านยางสีสุราช สพป.มหาสารคาม เขต 2 83 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านโคกไร่ สพป.มหาสารคาม เขต 2 82 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านกระต่ายโนนสวัสดิ์ สพป.มหาสารคาม เขต 2 81 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านโนนม่วงท่าพลับพลา สพป.มหาสารคาม เขต 2 81 ทอง 15  
17 โรงเรียนวัดป่านาเชือก สพป.มหาสารคาม เขต 2 80 ทอง 17  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน