ผลการแข่งขัน ศิลปะ
ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหัวดง สพป.มหาสารคาม เขต 2 94.8 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโดน สพป.มหาสารคาม เขต 2 91.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านขามเรียน สพป.มหาสารคาม เขต 2 90.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านสนาม สพป.มหาสารคาม เขต 2 90.4 ทอง 4  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน